Abelard, Heloise, and Astrolabe
Abelard, Heloise, and Astrolabe

Gouache on paper

30" x 22"

Regis
Regis

Gouache on paper

9.5" x 8"

Preceding Essence
Preceding Essence

Gouache on paper

14" x 18"

A Bind
A Bind

Gouache on paper

9.5" x 8"

Rotor Machine
Rotor Machine

Gouache on paper

14" x 18"

Invasive Exotics
Invasive Exotics

Gouache on paper

40" x 30"

Objects (detail)
Objects (detail)
Objects
Objects

Acrylic on paper

20" x 14" each

Objects (detail)
Objects (detail)
Noumena
Noumena

Acrylic on paper

27" x 20" each

Roy G. Black
Roy G. Black

Acrylic on paper

Mammals
Mammals

Acrylic on printed page

Mammals
Mammals

Acrylic on printed page

Mammals
Mammals

Acrylic on printed page

Mammals
Mammals

Acrylic on printed page

Mammals
Mammals

Acrylic on printed page

Isle
Isle

Acrylic on paper, wood, and brass.

30" x 24" x 24"

Whitewash Bowl
Whitewash Bowl

Mixed media

16" x 12" x 12"

Abelard, Heloise, and Astrolabe
Regis
Preceding Essence
A Bind
Rotor Machine
Invasive Exotics
Objects (detail)
Objects
Objects (detail)
Noumena
Roy G. Black
Mammals
Mammals
Mammals
Mammals
Mammals
Isle
Whitewash Bowl
Abelard, Heloise, and Astrolabe

Gouache on paper

30" x 22"

Regis

Gouache on paper

9.5" x 8"

Preceding Essence

Gouache on paper

14" x 18"

A Bind

Gouache on paper

9.5" x 8"

Rotor Machine

Gouache on paper

14" x 18"

Invasive Exotics

Gouache on paper

40" x 30"

Objects (detail)
Objects

Acrylic on paper

20" x 14" each

Objects (detail)
Noumena

Acrylic on paper

27" x 20" each

Roy G. Black

Acrylic on paper

Mammals

Acrylic on printed page

Mammals

Acrylic on printed page

Mammals

Acrylic on printed page

Mammals

Acrylic on printed page

Mammals

Acrylic on printed page

Isle

Acrylic on paper, wood, and brass.

30" x 24" x 24"

Whitewash Bowl

Mixed media

16" x 12" x 12"

show thumbnails